Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens atelier Sculptures and Images van Marijke Bolt, hierna te noemen Het Atelier, verzamelt; waarom deze gegevens verzameld worden en wat ermee wordt gedaan. Het Atelier vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In de kern komt deze privacyverklaring er op neer dat uw persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor doelen die met u zijn overeengekomen, niet met anderen zullen worden gedeeld en zorgvuldig worden beveiligd.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud of wanneer u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw persoonsgegevens omgaan, laat het mij  weten. U kunt hiervoor een e-mail sturen of gebruik maken van de contactgegevens aan het eind van de privacyverklaring.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden ontvangen worden bijgehouden. Deze gegevens zijn van u ontvangen, bijvoorbeeld via de website www.marijke-bolt.nl, e-mail, telefoon of app.


Het gaat onder meer om de volgende gegevens:

• NAW-gegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Contactgegevens zoals e-mailadressen of telefoonnummers
• Bankrekeningnummers

Bij inschrijving van een cursist of cliënt wordt toestemming gevraagd om de persoonsgegevens te bewaren.

Het Atelier gebruikt uw persoonsgegevens om actuele informatie onder uw aandacht te brengen en voor facturering van de diensten m.n. cursussen, workshops en evenementen. Het Atelier kan contact met u opnemen (per post, e-mail, telefoon) voor het niet nakomen van de overeengekomen diensten. Ook kan zij uw gegevens doorgeven aan een incassodienst bij het niet voldoen van een factuur. 

Het Atelier verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar dienst/opdracht of bij het niet nakomen van de overeenkomst of wettelijke verplichting.