Bedrijfsworkshop

Beeldhouwen uit steen

Door het ontspannen werken aan het ontstaan van een beeld worden onderlinge banden tussen collega’s binnen een organisatie versterkt. Wanneer collega’s aan een steen – of meerdere stenen – werken, ontstaat een gezamenlijk contact. Het positieve groepsgevoel wordt bij de vormgeving van een beeld gedeeld.

Voorbereiding

Samen met de opdrachtgever wordt vooraf het een en ander besproken.
Wat is het doel van de workshop en hoe groot is de deelnemersgroep?
Wordt één gezamenlijk beeld gemaakt, of maakt elke deelnemer een eigen beeldje?
Welk thema zal tot uitdrukking worden gebracht?
Hoe lang zal de workshop duren en op welke locatie wordt gewerkt? Ook wordt afgesproken in welke steensoort(en) zal worden gewerkt.
Op basis van al deze gegevens wordt een offerte opgesteld.

In principe vindt de workshop plaats in Het atelier van Marijke, maar andere locaties zijn bespreekbaar.

Workshop

Aan het begin van de workshop krijgt de groep toelichting over de techniek van het beeldhouwen en het gebruik van de gereedschappen. De natuurlijke vorm van de steen kan soms helpen om inspiratie uit te putten. Uiteraard krijgt de groep advies over de haalbaarheid en het plan van aanpak voor de gekozen voorstelling in de steen.

De praktijk leert dat tijdens het beeldhouwen de deelnemers voortdurend in gesprek zijn over dat wat ze met het werkstuk tot uitdrukking willen brengen.

Aan het eind van de workshop volgt een gezamenlijke nabespreking.

Marijke geeft advies over de plaatsing binnen het bedrijf of organisatie.


Interesse in deze workshop?

Vul dan het onderstaande formulier in.
Of neem telefonisch contact op met Marijke Bolt via 06-40155886.

Voor meer informatie, aanmeldingen of vragen, mail dan naar marijkebolt1@gmail.com. Bellen kan ook met 06-40155886.