Tekencursus

‘Tekenen naar waarneming’
Als je een bal kunt vangen of je naam met een potlood kunt schrijven, dan kun je leren tekenen. Tekenen is een vaardigheid die kan worden aangeleerd en waar je op meerdere gebieden wat aan kunt hebben.

Je leert waarnemen op zo’n manier, dat je met lijnen en strepen jezelf op een heel persoonlijke manier kunt uiten en dat je kunt tekenen wat je waarneemt.
Deze leuke tekencursus start bij minimaal 8 aanmeldingen. Maar door volle agenda is voorlopig geen tekencursus gepland. Heb je interesse, geef het aan me door, dan plaats ik je op de lijst met belangstellenden.

Reacties van cursisten

Eline: “Iedereen, van elk niveau leert hier beter te tekenen. De lessen waren compleet”
Brigitte: “Ik heb geleerd om op een andere manier te kijken”
Justine: “Alle tekenopdrachten spraken me aan, maar het allerleukst vond ik de warming-ups en het tekenen van gezichten”
Stanley: “Ik vond elke les TOP!”

Hoe ziet een les er uit?

We starten de eerste les met een korte kennismaking. De daarop volgende lessen starten we met het bekijken van huiswerkopdrachten (die niet verplicht zijn!).
We gaan verder met een ‘warming-up’ tekening, dat is een korte tekenoefening om de smaak van het tekenen te pakken te krijgen en vertrouwd te raken met potlood en papier. Daarna volgen tekenoefeningen aan de hand van het thema van die avond. Voor elke tekenoefening is een bepaalde hoeveelheid tijd. Heb je minder tijd nodig, dan krijg je een verdiepende oefening.
We tekenen in stilte, dat werkt het beste. Tussen de tekenoefeningen door bekijken en bespreken we elkaars werk. Als je dit niet prettig vindt, hoef je er niet aan mee te doen.
Je zult merken dat iedereen een eigen tekenstijl ontwikkelt ondankt dat de tekenopdrachten hetzelfde zijn.
Aan het eind van de les krijg je je een thuisopdracht mee. Hiermee kun je de tekenvaardigheden verder ontwikkelen. Mocht je deze opdrachten thuis niet doen, kun je toch de cursus volgen.
Koffie en thee staan klaar en mag je pakken zoveel je wilt.

Interesse in deze cursus?

Aanmelden kan via marijkebolt1@gmail.com.
Je aanmelding is compleet na betaling van een deel (€ 100,00) of het gehele cursusbedrag op
NL19 INGB 0003 8305 96, tnv MF Bolt – van der Laan
Onder vermelding van: tekencursus en je naam.